U našoj ordinaciji moguće je obaviti vakcinaciju našim vakcinama, i to:

  • Pentaksim – protiv velikog kašlja, difterije, tetanusa, dečije paralize, haemofilusa tipa B (cena je 5000 din. sa uključenim lekarskim pregledom)
  • INFANRIX HEXA – zaštita od difterije, tetanusa, hepatitisa B, poliomijelitisa i oboljenja izazvanih haemophilus infuenzae tipa B (cena je 7000 din. sa lekarskim pregledom)