Ovakvi OPŠTI pregledi su obično namenjeni bebama i ostaloj zdravoj deci. Dete se dovodi pedijatru ne bi li se utvrdio trenutni psihofizički razvoj koji je predviđen za dati uzrast.

 

Kada su bebe u pitanju, prati se njihov napredak i vrlo često taj odnos pedijatra i bebe uključuje i savetovanje roditelja o tome kako postupati u određenim i svakodnevnim okolnostima.

Kada dovodite zdravo dete na pregled, sasvim je izvesno da se možete konsultovati na sve teme koje se odnose na oblast pedijatrije.