Labaratorisjke analize poput osnovne krvne slike i CRP parametara moguće je obaviti na licu mesta sa veoma brzim rezultatima. (I do 15 min)

Cene labaratorijskih analiza su kao i u drugim labaratorijama.

 

U našoj ordinaciji možete dati briseve na pregled, urin i urinokulturu, a dostupne su i mnoge druge analize. USKORO o tome opširnije!