Vršimo istraživanja koja se odnose na:

 

 • razvojne smetnje kod dece,
 • steriliteta,
 • kancera,
 • kardiovaskularna oboljenja,
 • autizam,
 • multiplu sklerozu,
 • cerebralnu paralizu,
 • ataksiju,
 • distrofiju,
 • autoimuna oboljenja,
 • probleme sa učenjem,
 • antisocijalna ponašanja,
 • bolesti zavisnosti,
 • depresiju,
 • bipolarni poremećaj,
 • šizofreniju,
 • epilepsiju,
 • problemi sa vidom,
 • problemi sa sluhom,
 • kožna oboljenja…

 

Suština ovih analiza jeste mogućnost prevencije ili eleminisanja uzroka bolesti.

Otkrivanje  izmenjenog gena pruža mogućnost korekcije mutacije i to je jedini pravi put ka eliminaciji bolesti.

 

Genetičar najpre vrši analizu medicinske istorije bolesti, porodičnog stabla, predlaže se genetski test ukoliko je potreban, tumače se rezultati testa. Potom se pacijent usmerava na određen, individualni pristup u skladu sa vizijom personalne medicine gde je svako čovek za sebe, te je i bolest specifična naspram pojedinca. Tako i svaki genetski kod sa sobom nosi poseban proces u celokupnoj fazi eliminicije bolesti.

 

Diskretnost i bezbednost Vaših podataka su zagarantovani.